Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Distansundervisning för årskurs 7-9 from måndag 14-18 december

Distansundervisning för årskurs 7-9 from måndag 14-18 december

I och med de skärpta allmänna råden från folkhälsomyndigheten och efter samråd med smittskyddsläkare för region Stockholm kommer all undervisning för årskurs 7-9 ske på distans from måndag 14- 18 dec.

De nya riktlinjerna innebär distansundervisning men också att alla oavsett ålder ska begränsa sina sociala kontakter till några få personer även på fritiden. Elever som har distansundervisning med anledning av beslutet har vid behov möjlighet att hämta skollunch.

Vi tar läget med smittspridning på största allvar och därför behöver vi alla hjälpas åt att göra vad vi kan, säger Victor Kilén, Kommundirektör i Vallentuna.

Susanna Falk, förvaltningschef för barn-och ungdomsförvaltningen i Vallentuna, säger att hemundervisning för alla i högstadiet och gymnasiet kommer vara en utmaning men det kommer gå att utföra. För att undervisningen ska kunna hålla så god kvalitet som möjligt, ber vi alla vårdnadshavare att hjälpa oss att stötta era barn i deras skolgång hemifrån.

Berörda vårdnadshavare kommer att få mer information om vad som gäller på respektive skola via Schoolsoft och skolornas webbsidor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats