Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Enheten Ekebskolan/Hammarbacksskolan byter namn till Rosendalsskolan

Enheten Ekebskolan/Hammarbacksskolan byter namn till Rosendalsskolan

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 4 december 2018 att enheten Ekebyskolan/Hammarbacksskolan byter namn till Rosendalsskolan från och med den 1 januari 2019.

Barn- och ungdomsförvaltningen fick i våras i uppdrag av nämnden att ta fram förslag på namn till den nya skolenheten. Skolans ledningsgrupp har tillsammans med personal, vårdnadshavare och elever arbetat med att ta fram förslaget.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats