Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Familjer kan snart välja Engelska skolan i Vallentuna

Familjer kan snart välja Engelska skolan i Vallentuna

Många Vallentunaelever går redan, eller står i kö, till i Engelska skolan i Täby. Målsättningen är nu att öppna upp en ny skola i Vallentuna inför höstterminen 2020. En avsiktsförklaring har träffats mellan Vallentuna kommun och Internationella Engelska skolan AB tillsammans med Nystad Stadsutveckling AB för att bygga en helt ny skola i nära anslutning till Vallentuna station. Skolan planeras för cirka 380 elever i årskurs 6–9.

"Vi är väldigt glada att Engelska skolan har visat intresse för Vallentuna och att vi på så sätt kan erbjuda ett större urval av attraktiva skolor i vår kommun. Vi vet att elever idag väljer att pendla långt till andra kommuner och inte minst till Engelska skolan i Täby. Vi vill kunna erbjuda eleverna samma valmöjlighet hemma i Vallentuna", säger Parisa Liljestrand, ordförande i kommunstyrelsen i Vallentuna kommun.

Den nya skolan planeras att byggas på den tomt där förskolan Åbygläntan tidigare låg (se karta nedan).

"Etablering av Engelska skolan är en viktig och mycket glädjande pusselbit i utvecklingen av Vallentunas centrala delar. Tillsammans med en stor kommunal lekplats på Åby gärde innebär det här startskottet till att förena den östra och västra sidan om Vallentuna station", säger Olle Nordberg, projektchef för centrala Vallentuna.

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats