Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Hagaskolans satsning på stormentorer skapar ökat välmående hos eleverna

Hagaskolans stormentorer skapar ökat välmående hos eleverna

På Hagaskolan i Vallentuna kan lärarna nu ägna sig helt ut åt undervisning, när speciella stormentorer tar över själva mentorskapet. Initiativet kommer från specialpedagogen Linda Rainsson.

Satsningen har redan gett resultat. Bland annat har både trygghet och studiero förbättrats, det främjar ett förebyggande elevhälsoarbete och eleverna känner att mentorerna finns där för dem som stöd i deras skolgång.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats