Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Hjälmstaskolan och Lovisedalsskolan har besök från Sydkorea

Hjälmstaskolan och Lovisedalsskolan har besök från Sydkorea

Idag, den 3 maj, får Hjälmstaskolan och Lovisedalsskolan besök av en grupp blivande rektorer från Sydkorea. De sydkoreanska rektorerna går sin rektorsutbildning, motsvarande den svenska, och resan är en del av den utbildningen. Det är Skolverket i Sydkorea som via sin kontaktperson i Sverige har frågat om Vallentuna kommun kan visa delar av sin verksamhet och berätta om det internationaliseringsarbete som bedrivs i Vallentunas kommunala grundskolor och Vallentuna gymnasium. Besöket från Sydkorea ger möjligheter till både lärande och utbyte av erfarenheter.

Mattias Lingeskog, rektor på Hjälmstaskolan, kommer att berätta om deras arbete med internationalisering och musikprofil. De sydkoreanska besökarna kommer även få lyssna till Vallentuna musikklasser som uppträder och besöka olika klasser på skolan. Under besöket på Lovisedalsskolan kommer de att få delta på en matematiklektion med programmering. Utbildningschef Henrik Lennermark medverkar också och berättar om skolkommunen Vallentuna. I övrigt står svenskt fika och lunch på programmet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats