Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Högsta måluppfyllelsen sedan 2011 i de kommunala grundskolorna

Högsta måluppfyllelsen sedan 2011 i de kommunala grundskolorna

I juni i år slutade 284 elever årskurs 9 i Vallentunas kommunala grundskolor, måluppfyllelsen var hela 83 procent vilket är det högsta värdet sedan nuvarande läroplan infördes 2011. Även det genomsnittliga meritvärdet* och antal elever med behörighet till gymnasieskolan har ökat. Det totala resultatet för hela skolkommunen, det vill säga både de kommunala och fristående grundskolorna, kommer att presenteras av Skolverket under hösten 2018.

Ekebyskolans goda arbete har gett resultat

Ekebyskolan i Vallentuna kommun har under de senaste åren jobbat mycket med att utveckla sin verksamhet och undervisning. Genom ett aktivt arbete med elevers närvaro har skolan minskat elevfrånvaron, vilket har påverkat resultaten i positiv riktning. Skolan har också arbetat med fortbildning av personalen, vilket har gett lärarna fler verktyg för att motivera, utmana och handleda eleverna, så att alla elever får chansen att nå så långt som möjligt. Två tillfällen per år ges lärarna tid till att reflektera över sin undervisning och resultatet av denna, vad har fungerat bra och vad behöver utvecklas för att undervisningen ska bli ännu bättre. En märkbar effekt av skolans fokus på ansträngning, och att ingenting är omöjligt, är ökad måluppfyllelse och att elevernas meritvärden kontinuerligt har stigit under de senaste åren. "Vi hade 2015 ett meritvärde på 204 men har i år ett meritvärde på hela 259 vilket vi är jättestolta över", säger Erik Byström, rektor på den nu sammanslagna skolan Ekebyskolan/Hammarbacksskolan.

Johan Skog, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tycker årets resultat visar att de kommunala grundskolorna håller den höga kvalitet i undervisningen som eftersträvas. "Det här visar att vi är på rätt väg och att vi har tagit ett stort steg framåt", säger Johan Skog. Även Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, är mycket nöjd med de förbättrade resultaten. "Det är oerhört roligt att vi nu ser resultat av det fantastiska arbete som genomförs i våra kommunala grundskolor", säger Parisa Liljestrand.

* Meritvärdet är summan av en elevs 16 bästa ämnen, ett 17:e betyg för moderna språk (till exempel tyska, franska eller spanska) som språkval kan också läggas till. Betygen räknas om till siffror och kan vara max 340 poäng.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats