Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Idag är det den offentliga måltidens dag

Idag är det den offentliga måltidens dag

Idag är det den offentliga måltidens dag!

I Vallentuna vill vi uppmärksamma dagen genom att välkomna medarbetare från förvaltningarna till våra kommunala skolor för att äta en klimatsmart skollunch och prata mat med elever och pedagoger. På några av skolorna stod vildsvin på menyn.

Klimatsmart skollunch
Vi vill uppmärksamma den måltid som serveras i våra förskolor, skolor och äldreomsorg. En måltid som gått från en livräddande insats för de allra fattigaste i Sverige i slutet av 1800talet till idag vara lagstadgad och föremål för forskning och nationella satsningar. Den är en betydande maktfaktor att räkna med vad gäller påverkan på till exempel Agenda 2030 och Parisavtalet, kunskapsmål i skolan, folkhälsa och svenskt näringsliv. Skollunchen står för jämlik hälsa och jämlik utbildning.

Varför vildsvin?
Vallentuna vill också servera livsmedel som har låg negativ klimat- och miljöpåverkan och livsmedel från djur som levt naturligt med goda levnadsförhållanden. Ett av dessa livsmedel är vildsvin. En av alla fördelarna med vildsvin är att det finns gott om dem i de svenska skogarna, de växer upp i frihet och äter det naturliga foder som finns tillgängligt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats