Nu är skolvalet öppet!

Den 7 januari- 11 februari 2022 är det skolval för dig som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 och idag går på en skola F-6.

I Vallentuna kommun har du valfrihet att välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Projekt som fritidshems- satsningen med inriktning mot friluftsliv, arbete med att främja våra elevers psykiska och fysiska hälsa, kultur- och idrottssatsningen och arbetet med att se till att skolmaten är närproducerad och av hög kvalitet skapar de bästa förutsättningarna för våra elever.

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller börja årskurs 7 och idag går på en skola F-6, kommer i början på januari 2022 att få en inbjudan till obligatoriskt skolval. Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

Bra att veta inför skolvalet:

  • Information och inbjudan till skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare i början av januari 2022.
  • För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Barnets vårdnadshavare gör valet i Skolvalsportalen.
  • I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn. Vilken den reserverade skolplatsen är, ser du när du loggar in i skolvalsportalen.
  • Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du senast den 11 mars 2022.
  • Om du vill ha fritidsplats för ditt barn ansöker du om det i samband med skolvalet i skolvalsportalen.
  • Respektive skola har sina egna informationsmöten. Ni är välkomna till respektive skola på Öppet Hus men det kommer även finnas även möjlighet att delta digitalt via en länk. Vi följer alltid Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs mer om allt du behöver veta inför skolvalet, se en film om vad Vallentunas skolor erbjuder, läs om våra skolor och hitta länk till Skolvalsportalen där ni gör ert val nedan .

Varmt välkommen till Vallentunas skolor!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats