Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Kombinerad när- och fjärrundervisning för högstadieskolorna

Kombinerad när- och fjärrundervisning för högstadieskolorna

Skolorna öppna - undervisning kan delvis ske på distans i åk 7-9, 25 januari - 7 februari 2021

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun har utifrån förordning (2020:115) fattat beslut om att undervisningen från och med 25 januari 2021 till och med den 7 februari 2021 ska kombinera närundervisning i skolans lokaler med digital fjärrundervisning för årskurs 7-9 i följande av Vallentuna kommuns grundskolor:

  • Hagaskolan
  • Karlslundsskolan
  • Bällstabergsskolan
  • Lovisedalsskolan

Årskurs 9 prioriteras för närundervisning, liksom Karbyskolans och Rosendalsskolans alla årskurser.

Varje skola kommer att informera elever och vårdnadshavare via SchoolSoft om hur skolans enskilda upplägg ser ut.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats