Kraftsamling mot droger

Drogproblemen i samhället är omfattande och enligt polisen förekommer försäljning av droger på i stort sett alla högstadieskolor i landet. Skolpersonal och polis vittnar om en liberaliserad syn på droger hos ungdomar som är direkt farlig. Enligt polisen finns en direkt koppling mellan det dödliga våld vi ser i samhället och narkotikan i skolorna.

I dagarna har det hittats droger på Lovisedalsskolan i Vallentuna. Tillsammans med polisen agerar kommunen och skolan för att omhänderta den allvarliga situationen. Lovisedalsskolan är en mycket bra skola och är inte mer utsatt för narkotika än andra. Skolpersonalen agerar direkt och korrekt, genom orosanmälningar och polisanmälningar.

Barn under 15 år är särskilt intressanta att rekrytera av de kriminella då de inte är straffmyndiga. Polisen vittnar om att det förekommer tunga droger långt ner i åldrarna, redan bland 11-12 åringar. Behovet av att hela samhället möter detta kraftfullt kan inte överdrivas.

Vallentuna kommun bedriver ett omfattande arbete med trygghet och hälsa från förskola till stadsplanering. Det lokala arbetet samordnas inom "Tryggare Vallentuna". Rådets syfte är att skapa en gemensam problembild och inriktning av arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet. Där samverkar kommunens olika förvaltningar, trygghets- och folkhälsosamordnare, säkerhetssamordnare, polis och räddningstjänst.

Det står klart att arbetet måste fortsätta att utvecklas och att vi måste samverka ännu mer med vårdnadshavare. Ytterligare krafttag behöver tas för att sätta gränser, ge stöd och motverka att barn lockas in i droganvändning och missbruk. Vi som har barn kan redan nu tala öppet om detta med dem. Utgå ifrån att det kan hända även ditt barn. Var nyfiken och tveka inte att tala med skolpersonal, polis eller andra som kan ge stöd. Det är bara tillsammans vi kan stoppa narkotikan.

På den här sidan finns mer information om det finns misstanke om att ett barn far illa, www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/misstanke-om-barn-som-far-illa/.

Kontaktuppgifter

Maria Ungdom

08-123 474 10

Vallentuna kommuns fältgrupp

070-242 88 81

Polisen

114 14

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats