Ledighetsansökan i SchoolSoft

Från och med den 4 mars 2019 införs ett nytt sätt att ansöka om ledighet för elever i kommunens kommunala grundskolor och gymnasiet. Ansökan görs i SchoolSoft av vårdnadshavare alternativt myndiga elever. När ansökan beviljats blir eleven automatiskt frånvarorapporterad i SchoolSoft.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats