Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Leken formar våra liv - Lekforskare besöker Gustav Vasaskolan

Leken formar våra liv - Lekforskare besöker Gustav Vasaskolan

Riskful Play är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Syftet med projektet är att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende, samt inspirera dem till att se värdet av att bibehålla en aktiv livsstil genom hela livet.

Metoden bygger på grundsatsen att barn behöver få möjligheter att möta genuina utmaningar i trygga sammanhang för att därigenom lära sig att hantera risker, utmaningar och sociala situationer i verkliga livet.

Den 6 oktober besökte Riskful Plays verksamhetsutvecklare Gustav Vasaskolan i Vallentuna. Där fick två barngrupper (klass 1 & 2) prova på "Kamplek." Detta är något så unikt som en uråldrig lekform, med massor av potentiella fördelar som trots det saknar en vedertaget svensk namn. Kort beskrivet är Kamplek en fysisk lek där man får mäta sina egna och andras krafter utan att utsätta sig själv eller andra för fara eller obehag. Däremot finns det inslag av spänning och en känsla av osäkerhet. Kampleken är en av många lekformer som Riskful Play arbetar med.

På plats denna dag var även Mikael Jensen PhD, forskare, föreläsare och författare av bland annat boken "Lekteorier. Riskful Play och Mikael Jensen har nyligen inlett ett samarbete, där man genom ett kunskapsutbyte ämnar vidareutveckla synen och förståelsen för barns lek och utveckling. För att skapa en genuin förståelse behöver man naturligtvis även observera hur barnen hanterar olika situationer i verkligheten och ställa frågor om hur de uppfattar leken och utmaningarna de ställs inför. Det blev en väldigt givande dag, fylld med utmaningar, utforskande lek och skratt.

- Vi ser fram emot att följa våra elevers utveckling och att stötta dem till att bli trygga med att hantera utmaningar i livet, säger Gunilla Jåfs rektor på Gustav Vasaskolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats