Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / LIKE- Inspirerar till rörelse för alla barn i Vallentuna!

LIKE- Inspirerar till rörelse för alla barn i Vallentuna!

All rörelse räknas! Det finns en mängd rapporter och studier som pekar på att rörelse och olika aktiviteter är bra för barns hälsa och välbefinnande. På Skolverkets webbplats finns aktuell forskning inom området.

Sedan läsåret 2018/2019 pågår en idrotts-och kultursatsning i Vallentunas grundskolor, den startade med ett pilotprojekt i årskurs 2 och 7. Syftet är att ge elever mer rörelse, idrott och kultur inom den ordinarie skoldagen. Projektet är ett samarbete mellan Vallentunas grundskolor, både fristående och kommunala, idrottsföreningar, kulturskolan och biblioteket. Nu fortsätter satsningen och kommer att byggas ut till fler årskurser under läsåret 2019/2020.

För eleverna i årskurs 2 och 3 heter satsningen LIKE, Lek, Idrott, Kultur (ger) Energi. Eleverna får prova på olika idrotter, dans och kulturaktiviteter för att öka rörelseglädjen och lusten att lära. Syftet är också att de ska stimuleras till att fortsätta på sin fritid och hitta sitt eget intresse och passion.

LIKE är 45 minuter varje skolvecka och eleverna får prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Aktiviteterna varierar mellan klasserna och syftar till allsidig motorisk utveckling, rörelserikedom, välbefinnande och långsiktig hälsa. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen för årskurs 1-3 i flera ämnen, till exempel svenska, bild, idrott och hälsa. LIKE är på elevens egna skola och leds av tränare från idrottsföreningarna, bibliotekarier och lärare från kulturskolan.

Läs mer om LIKE och Vallentunas Idrotts- och Kultursatsning nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats