Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / LIKE- Rörelse och kultur på skoltid för ökat välmående

LIKE- Rörelse och kultur på skoltid för ökat välmående

Nu är det femte läsåret med LIKE för alla elever i årskurs 2 och 3 i Vallentuna. LIKE står för lek, idrott, kultur ger energi och är en del av Vallentuna kommuns idrotts-och kultursatsning. Tanken är att aktiviteterna ska ge barnen ordentligt med energi, öka rörelseglädjen samt lusten att lära. I LIKE får eleverna prova på många olika aktiviteter och idrotter, och kanske hittar de sin egen "passion", något de vill fortsätta med på fritiden. Varje läsår deltar ungefär 1000 elever i satsningen.

Målet med satsningen är att ge alla elever förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande inom ordinarie skoltid. I läroplanen för grundskolan betonas skapande och lek som en viktig del i lärandet. Det finns en mängd rapporter och studier som pekar på att rörelse och olika aktiviteter är bra för barns hälsa. 

Ett annat syfte med satsningen är att underlätta för vårdnadshavare genom att eleverna deltar på skoltid och att aktiviteterna är utan kostnad. Satsningen bygger på ett nära samarbete mellan Vallentunas grundskolor, idrottsföreningar och Kulturskolan. 

- Vi är tacksamma och stolta över att så många föreningar vill vara med och bidra till elevernas ökade välmående och vi ser fram emot att ännu fler föreningar ansluter sig, säger Marie Ivarsson, Samordnare Idrott- och kultursatsningen i Vallentuna.

Skolpersonal är med och ansvarar för eleverna socialt. Alla som leder en LIKE-aktivitet ska arbeta efter det som gäller i alla skolor – demokrati och trygghet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats