Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Mer idrott och kultur i Vallentunas grundskolor!

Mer idrott och kultur i Vallentunas grundskolor!

Nu kör vi igång pilotprojektet för alla elever i årskurs 2 och även årskurs 7. Satsningen är ett samarbete mellan Vallentunas kommunala grundskolor, Vittra Vallentuna, dans-och idrottsföreningar i kommunen samt kulturskolan och biblioteket. För årskurs 2 heter satsningen LIKE som står för lek, idrott, kultur och energi. Tanken är att aktiviteterna ska ge barnen ordentligt med energi samt öka deras lust att lära. I LIKE får eleverna prova på fyra olika aktiviteter under läsåret. Målen med satsningen är att ge alla elever förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande på ordinarie skoltid samt underlätta för vårdnadshavare genom att eleverna deltar under skoltid och är helt kostnadsfria. Eleverna i årskurs 7 har fått välja mellan 13 olika akademier inom ämnet elevens val. Eleverna åker till akademien och genomför den med andra elever som har valt samma aktivitet. Det finns akademier inom olika idrotter, dans, djurvård, kör samt skrivande.

Information har skickats ut till alla vårdnadshavare med elever i årskurs 2. Information om akademierna finns i SchoolSoft och på respektive skola. Du kan även läsa mer om projektet på vår webbplats, www.vallentuna.se/like.

Barn som klättrar på en sten i skogen

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats