Nu är ansökan om skolskjuts öppen!

Idag öppnar ansökan för skolskjuts! Elever som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola kan få kostnadsfri skolskjuts om eleven är folkbokförd i kommunen och är placerad på en skola långt ifrån hemmet.

Resa med SL är det primära färdsättet för elever som uppfyller kraven för skolskjuts. Vallentuna kommun har infört en samordning av de resor till och från skolor som tidigare har skett med taxi till skolbuss. Samordningen med skolbuss inleddes läsåret 2020/2021.

Läs mer om kriterier för skolskjuts och ansök senast 15 maj för att få skolskjuts till skolstarten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats