Skolvalet är nu stängt

Den 5 januari - 9 februari 2024 är det skolval för dig som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 och idag går på en skola F-6.

I Vallentuna kommun har du valfrihet att välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Projekt som fritidshemssatsningen med inriktning mot friluftsliv, arbete med att främja våra elevers psykiska och fysiska hälsa, kultur- och idrottssatsningen och arbetet med att se till att skolmaten är närproducerad och av hög kvalitet skapar de bästa förutsättningarna för våra elever.

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller börja årskurs 7 och idag går på en skola F-6, kommer i början på året att få en informationsfolder hemskickad. Om ditt barn redan går på en skola med årskurser till och med årskurs 9 behöver du inte välja skola.

Bra att veta inför skolvalet:

  • Informationsfolder om skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare i början på året.
  • Respektive skola har ett informationsmöte. Se mer om information nedan.
  • För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Barnets vårdnadshavare gör valet.
  • I skolvalet görs tre rangordnade val av skolor.
  • I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn i Vallentuna kommun.
  • Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du den 8 mars 2024.

Läs mer om allt du behöver veta inför skolvalet, se en film om vad Vallentunas skolor erbjuder, läs om våra skolor och hitta länk till Mitt Skolval där ni gör ert val nedan.

Varmt välkommen till Vallentunas skolor!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats