Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Ny organisation för ämnet modersmål från och med augusti 2021

Ny organisation för ämnet modersmål från och med augusti 2021

Från och med höstterminen 2021 kommer undervisningen i ämnet modersmål att omorganiseras. Omorganisationen syftar till att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och likvärdig moders-målsundervisning som tar hänsyn till elevens rättigheter och behov. Bestämmelser om modersmålsundervisning finns i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039).

All undervisning i ämnet modersmål kommer att ske på onsdagar efter ordinarie undervisningstid på elevernas hemskola. All undervisning sker via fjärrundervisning, vilket innebär att varken elever eller lärare kommer att behöva resa mellan skolor. Eleverna stannar kvar på sin hemskola och får sin undervisning i modersmål på sin dator eller iPad. Undervisningsgrupperna kommer bestå av minst fem elever och kan vara åldersblandade beroende på hur många elever som läser språket.

Att samla all modersmålsundervisning på en dag, samma tid och samma plats varje vecka kommer att underlätta schemaplaneringen för både skola, fritids och förhoppningsvis även alla modersmålelever.

Idag har vi elever som har sin modersmålsundervisning på raster. Från och med nästa läsår kommer all undervisning i modersmål äga rum efter skoltid för att modersmålseleverna ska få möjlighet att ha rast tillsammans med sina kamrater och i större utsträckning vara delaktiga i klassens sociala sammanhang under dagen. Skolan har tillsynsansvar, vilket innebär att det kommer att finnas personal till hands om eleverna behöver hjälp med det tekniska kring fjärrundervisning eller har andra frågor som rör undervisningen.

Modersmålsundervisning i Vallentuna kommun kommer att erbjudas de sju år hemkommunen är ålagda enligt skollag, istället för nio år som idag. Undervisningen organiseras för att påbörjas från årskurs tre och pågå till och med årskurs nio. Elever som idag går i årskurs två och uppåt kommer att få fortsätta till och med årskurs nio trots att de då får undervisning i modersmål i mer än sju år.

Undervisning i minoritetsspråk erbjuds enligt gällande regelverk från årskurs ett till och med årskurs nio. Intag av nya elever till modersmålsgrupperna kommer ske två gånger per läsår.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta Enhetschef Johanna Wikstedt på johanna.wikstedt@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats