Nya lokaler för Vallentuna Friskola

Vallentuna Friskola kommer från och med höstterminen 2022 flytta till nya lokaler i centrala Vallentuna för att fortsätta bedriva sin uppskattade skolverksamhet. Det står klart efter kommunstyrelsens beslut att samlokalisera kommunkontoret med Vallentuna gymnasium, där Vallentuna Friskola idag har sin verksamhet.

- Vi ser över kommunens samtliga lokaler i syfte att använda resurserna smart och effektivt. Denna lösning skapar möjlighet för Vallentuna Friskola att utvecklas i skollokaler belägna i centrala Vallentuna, ett modernt och effektivt kommunkontor samt ett moderniserat och attraktivt gymnasium, säger kommundirektör Annika Hellberg.

Gymnasiefastigheten erbjuder det bästa alternativet för ett framtida kommunkontor i egna lokaler i Vallentuna centrum. Tillgången till skollokaler i Vallentuna kommun är god och därmed finns möjligheter att erbjuda bra framtida lokaler till Vallentuna friskola i centrala Vallentuna. Fortsatt information kring Vallentuna Friskolas flytt och nya lokaler sker från Vallentuna friskolas skolledning.

- Vi har förståelse för att det kan uppstå frågor när vi berättar om denna förändring. Det pågår en dialog mellan kommunen och friskolan om lokallösningen. Jag är trygg med att vi kommer att erbjuda bra lokaler till friskolan, samtidigt som vi använder våra egna lokaler mer effektivt. Förändringen leder också till ett lyft för Vallentuna gymnasium, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand.

Projektet för att genomföra samlokaliseringen börjar i år och beräknas vara färdigt till hösten 2024. Ombyggnaden behöver ske i etapper i och med att gymnasieverksamheten ska pågå i lokalerna under byggtiden. Vallentuna Friskola ska då vara inflyttade i sina nya lokaler tills höstterminen startar 2022.

Kommunstyrelsens ordförande

Parisa Liljestrand

E-post
parisa.liljestrand@vallentuna.se

Telefon
070-742 28 16

Kommundirektör

Annika Hellberg

E-post
annika.hellberg@vallentuna.se

Telefon
076-641 52 12

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats