Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Olympiaskolan inkluderar genom digitala verktyg

Olympiaskolan inkluderar genom digitala verktyg

En liten solskenshistoria när samarbete, engagemang och allas lika värde är på topp.

Olympiaskolan är en kommunal åk 1-9 grundsärskola med fokus på trygghet och kommunikation. Eleverna på skolan har haft vernissage och en del av utställningen ställdes ut på Kulturhuset under december 2021. Under vernissagen "Lust att skapa" har eleverna fått visa upp konst och hantverk från bild/estetisk verksamhet och slöjd. De som läser ämnen har på sina slöjdlektioner (trä- och syslöjd) under höstterminen tillsammans med lärare Rigmor Johansson skapat ett gemensamt träd där alla elever fått utsmycka sin egen gren. De elever som deltog har fått vara med att planera och genomföra vernissagen och under aktiviteten har de använt olika digitala kommunikationsverktyg för att hälsa välkommen och servera dryck och tilltugg i kiosken. För att åstadkomma och genomföra denna vernissage krävdes både samarbete och engagemang hos elever och personal.

För att alla ska kunna medverka utifrån sina förutsättningar fick ämnesområdeselever stå i kiosken, dela ut biljetter, stå i biljettkassan för insläpp och dela ut en färgglad prick till varje elev. I biljettkassan använde sig eleverna av ett digitalt verktyg som kallas Kindkontakt. Det är ett verktyg som används av elever som inte har rörelse i armar och händer för att de självständigt ska få möjlighet att styra och kommunicera. Eleven trycke med sin kindkontakt som var kopplad till en talapparat, när eleven tryckte, läste talapparaten upp:

- Välkommen, biljetterna tack
- Varsågod och ta en prick

Efter utställningen kunde eleverna gå till kiosken för lite påfyllning av energi. I kiosken stod en annan elev redo med sin iPad och kommunikationsverktyget "Widget Go" som hade bildstödet av saft/varm dryck och saffranskaka/ kokostopp. Det blev en ringlande kö till kiosken och "Widget Go" gick varm och läste upp kaka, kokostopp, varm dryck och saft tills alla elever och personal blivit betjänade. Till sin hjälp hade eleven som var ansvarig för kiosken, två hjälpredor som fick gå runt och servera, medan eleverna diskuterade sina och varandras konstverk.

- Utställningens syfte är att visa att eleverna arbete och resultat är viktigt. Att få vara stolt och nöjd över det man gjort stärker självkänslan, säger lärare Rigmor Johansson.

- Genom denna aktivitet visar vi hur alla elever ges möjlighet att delta på sina villkor och hur skolan möjliggör för kommunikation genom digitala verktyg. Syftet är även att visa på det gemensamma arbetet på skolan där alla elever är inkluderade under ledorden i kommunens värdegrund; engagemang, samarbete och allas lika värde, säger rektor Maria Rosshagen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats