Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Reviderade riktlinjer för fritidshem från den 1 juni 2020

Reviderade riktlinjer för fritidshem från den 1 juni 2020

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om reviderade riktlinjer för fritidshem som gäller från och med den 1 juni 2020. Verksamheten fritidshem följer därmed förskolans riktlinjer om minskad ramtid till 52,5 timmar per vecka, vardagar under dagtid.

Öppettider för olika fritidshem kan variera med hänsyn till vårdnadshavarnas behov och det kan förekomma att närliggande fritidshem samarbetar kring öppettider. Det kan innebära att elever får vistas på ett annat fritidshem.

Utökad tid på fritidshem

För att erhålla fritidshem utöver ordinarie öppettid krävs det att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Ansökan lämnas till rektor på skolan som fattar beslut. Till ansökan ska bifogas vårdnadshavares arbetsgivarintyg samt arbetsschema.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats