Nya riktlinjer för skolskjuts 2021/2022

Den 23 mars beslutade barn- och ungdomsnämnden om reviderade riktlinjer för skolskjuts i Vallentuna kommun. De reviderade riktlinjerna innebär att skolskjuts endast beviljas om eleven går på reserverad/anvisad skola och avståndskravet är uppfyllt. Skolskjuts kan även beviljas till en annan skola inom kommunen, så länge eleven skulle ha beviljats skolskjuts till sin reserverade skola.

De reviderade riktlinjerna innebär även en möjlighet (frivilligt) att använda självskjuts istället för taxi. Elevens vårdnadshavare kan mot ersättning från Vallentuna kommun, ta över hela ansvaret för elevens skolskjuts mellan elevens bostad och elevens skola. Självskjuts är en överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare och Vallentuna kommun.

Ansökan om skolskjuts för läsåret 21/22 öppnar 26 april.

Vid frågor, kontakta skolskjuts@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats