Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Skolorna öppna - undervisning kan delvis ske på distans i åk 7-9 11- 24 jan 2021

Skolorna öppna - undervisning kan delvis ske på distans i åk 7-9 11- 24 jan 2021

Regeringen planerar fredagen den 8 januari att besluta om en förändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Förändringen kommer att träda i kraft den 11 januari 2021. Förordningen innebär att skolorna kan hållas öppna, men att elever i grundskolans högstadium kan få fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Förskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och gymnasiesärskola berörs inte av ändringarna.

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun kommer utifrån förordningen fatta beslut om att samtliga kommunala högstadieskolor vid behov kan kombinera närundervisning i skolans lokaler med digital fjärrundervisning för årskurs 7-9 under tiden 11 januari till och med 24 januari 2021. För elever i förskoleklass till och med årskurs 6 bedrivs undervisning och fritidsomsorg i skolans lokaler.

Varje skola kommer att informera elever och vårdnadshavare om hur skolans enskilda upplägg ser ut via Schoolsoft.

Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Skolan bedömer sina lokala förutsättningar för att bedriva närundervisning enligt bland annat:

  • Elevernas möjlighet att hålla tillräckligt avstånd i befintliga lokaler
  • Möjliga anpassar i schemaläggningen för att undvika trängsel
  • Möjlighet att förlägga undervisning i andra lokaler
  • Möjlighet att förlänga eller förskjuta skoldagen så att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen.

Undervisningens utformning kan variera över tid och kan även individualiseras för att varje elev ska ha bästa möjliga förutsättning att nå sina mål trots omständigheterna. Det är därför viktigt att dagligen gå in och ta del av den information som skolan publicerar på SchoolSoft.

Tillsynsansvar
När en elev är hemma eller får undervisning hemma på distans är det inte skolan som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs.

Lunch
De dagar eleverna inte har närundervisning i skolan finns möjlighet att hämta lunch i skolan. Beställning av matlåda görs via Schoolsoft. Lunchen hämtas i egen matlåda och tas med tillbaka till hemmet. Anmälan om behov matlåda görs senast kl. 09.00 dagen innan hämtningsdag. Efter anmälan ges besked om tidpunkt för när lunch kan hämtas. Vänligen observera att för de dagar som närundervisning bedrivs serveras skollunch i matsalen och inget behov av matlåda skall anmälas.

Skolmaterial
Alla skolor håller öppet varje dag. Alla elever har möjlighet att komma till skolan för att hämta material, till exempel dator eller skolböcker, men kontakta skolan/mentor i förväg för att komma överens om lämplig tid.

Fritid
Det är av stor vikt att eleverna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid för att risken för smittspridning ska minska.

Du som vårdnadshavare ombeds prata med ditt barn kring vikten av att upprätthålla vardagliga rutiner. Det innebär till exempel att vara förberedd i god tid innan digitala lektionerna börjar för dagen. Försök i möjligaste mån anordna en bra arbetsplats i hemmet för studier.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats