Skolval 2019/2020

Du som har barn som börjar förskoleklass till hösten eller som ska börja årskurs 7 och går på Karlbergsskolan, gör skolval. Elever som redan går på en F9-skola behöver inte göra skolval. Skolvalet inför hösten 2019 pågår mellan den 9 januari och den 11 februari 2019. Inbjudan och mer information skickas ut med post i början av januari 2019.

I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn. Vilken den reserverade skolplatsen är, ser du när du loggar in på webbplatsen Skolvalssidan. I inbjudan får du även information om hur valet går till samt vilka tider skolorna har informationsmöten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats