Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Karlslundsskolan – skolan med större kapacitet och bättre förutsättningar

Karlslundsskolan – skolan med större kapacitet och bättre förutsättningar

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 17 december 2019 att skolenheterna Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan från och med den 1 januari 2020 blev en gemensam skolenhet. Karlslundsskolan är det nya gemensamma namnet från och med den 1 mars 2020. Detta enligt nämndbeslut den 18 februari 2020.

– Med den nya organisationen får vi en ökad och bredare pedagogisk kompetens och därmed bättre förutsättningar att möta våra elevers individuella behov. På Karlslundsskolan vill vi ha ännu mer fokus på elevernas lärande, mer trygghet och kvalitet samt smartare resursfördelning, säger Mattias Lingeskog, tidigare rektor på Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan och numera rektor på Karlslundsskolan.

Med ökade möjligheter till samplanering kommer nyttjandet av skolans resurser bli bättre. Det gäller alltifrån arbetslagens gemensamma arbete till hur lokaler och skolgårdar används. Fritidshemmen får också bättre möjligheter att skapa bra aktiviteter och eleverna får fler kamrater i samma ålder. En större enhet har också lättare att attrahera ny personal vid framtida rekryteringsbehov.

Val av nytt skolnamn

Namnbytet symboliserar en nystart för den gemensamma enheten och är viktig för att skolan ska kunna bygga en ny identitet. Hjälmstaskolans namn kom från en prästgård, i vars närhet det fanns en gård som hette Hjälmstalund. Karlbergsskolans namn kom från ett närliggande torp, Karlberg. Förvaltningen föreslog utifrån detta Karlslundsskolan, Karl från Karlberg och lund från Hjälmstalund.

För att underlätta för bland annat räddningstjänsten kommer Hjälmstaskolans fastighet att namnges Karlslundsskolan Norra och Karlbergsskolans fastighet Karlslundsskolan Södra. Senast den 1 juli 2020 ska namnbytet vara helt klart.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats