Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Tillsatt rektor Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan

Tillsatt rektor Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan

Den 11 mars 2019 kom Vallentuna kommun och de fackliga parterna överens om att från och med höstterminen 2019 tillsätta Mattias Lingeskog som rektor för både Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan.

I den förändring av skolverksamheten som genomfördes under läsåret 2017/2018 beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat att de båda skolorna skulle utveckla en nära samverkan utifrån pedagogisk vision, skolledning och bemanning. Det uppdraget förenklas av att det är en rektor som driver arbetet vidare.

Nuvarande biträdande rektorer på både Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan kommer att finnas kvar. Det gör att det blir ett fortsatt nära ledarskap på båda skolorna vilket både arbetsgivare och fackliga parter ser som en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats