Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Tyck till om din förskola och grundskola

Tyck till om din förskola och grundskola

Nu har du möjlighet att tycka till om din förskola eller grundskola. Vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, årskurs 3 eller 6 ges möjlighet att svara på ett antal frågor om verksamheten. Elever i årskurs 3, 6 och 8 svarar också på en enkät. Enkäterna delas ut via verksamheterna och genomförs vecka 4-6. Både kommunala och fristående verksamheter deltar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats