Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Studenter och professorer från Butler University i USA har besökt Vallentuna gymnasium

Studenter och professorer från Butler University i USA har besökt Vallentuna gymnasium

Vallentuna gymnasiums samarbete med Butler College of Education i Indianapolis, USA, fördjupas och fortsätter. Förra veckan besökte 16 studenter och 2 professorer Vallentuna. Studenterna deltar i en utbildningsresa i Europa, de får ta del av samhällsfrågor och hur människor lever i olika delar av Europa. Som en del av studieresan arrangerades ett gemensamt program med Vallentuna gymnasium.

Värd för dagen var Angelica Granqvist, förstelärare på gymnasiet, som har byggt upp digitala samarbetsprojekt mellan svenska gymnasieelever och de amerikanska lärarstudenterna. Programmet inleddes med att Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, talade. Hon berättade om sin egen upplevelse av kulturmöten och delade med sig av sin resa som flykting från Iran till Sverige. Vallentunaelever och Butlerstudenter deltog även under dagen i ett gemensamt seminarium som leddes av Kate Morris, professor i psykologi på Butler University.

Under rubriken "Vallentuna Voices" delade sex gymnasieelever med sig av sina personliga berättelser om skolan, om flykt från andra länder och om sina framtidsdrömmar. Publik var Butlerstudenter, lärare på Vallentuna gymnasium, inbjudna gäster och ledamöter i utbildningsnämnden. I samband med eventet fick Johan Klintberg, rektor Vallentuna gymnasium, och Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, ta emot en officiell utmärkelse av Kate Morris, professor Butler University. Det är genom Johans och Parisas fina insatser och stora engagemang som samarbetet mellan Vallentuna gymnasium och Butler University varit möjligt, ett samarbete som startade redan 2015.

Under det efterföljande minglet fick alla fortsätta att prata om skillnader mellan länderna men även vilka likheter som finns kring framtidsdrömmar och drivkrafter.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats