Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vallentuna gymnasium har besökt Butler University i USA

Vallentuna gymnasium har besökt Butler University i USA

Vallentuna gymnasium har sedan 2015 ett etablerat samarbete med Butler University College of Education i Indianapolis. Samarbetet består av flera olika delar, både fysiska besök och gemensamt arbete i digitala forum. Utbytet syftar till att stärka elevernas möjligheter till kommunikation i tal och skrift på engelska.

Fyra lärarstudenter och deras lärare från Butler besökte Vallentuna i januari och deltog i undervisningen på Vallentuna gymnasium och på Hjälmstaskolan. Lärare och professorer från Butler har vid flera tillfällen besökt Vallentuna för professionella utbyten. En annan del är ett projekt som Angelica Granqvist, lärare i engelska och svenska på Vallentuna gymnasium, driver med Butler. Elever på gymnasiet och lärarstudenterna skriver texter om identitet och reflekterar tillsammans genom webbsamtal kring texternas innehåll. Detta stärker engelskan som språk för kommunikation. Projektet har även belönats med Skolverkets kvalitetsutmärkelse för språk.

Sedan ett år tillbaka är ett resestipendium för elever på gymnasiet instiftat. Syftet med stipendiet är att ge elever möjlighet att utveckla sitt språk och kunskap om amerikanskt samhällsliv. I år var det Meja Winbo och Celine Falk Jensen som blev uttagna att besöka Butler. De bodde i värdfamiljer och deltog i familjernas vardagsliv. I programmet ingick besök på olika skolor och möten med elever i olika åldrar. Ett av skolbesöken var på Pike High School, en skola med 3 500 elever. De fick även en inblick i hur det är att studera på ett amerikanskt college och de fick möjlighet att möta och prata med lärarstudenter. Under besöket förväntades eleverna dela med sig och tala inför en större publik. Under rubriken "Vallentuna Voices" berättade eleverna om tankar kring vad det innebär att vara världsmedborgare och betydelsen av kontakter över gränserna. Idrott är en viktig del av amerikanskt universitetsliv och en basketbollmatch mellan Butler och ett annat collegelag avslutade besöket. På resan deltog även Angelica Granqvist som elevernas lärare och Helena Henrikson, barn-och ungdomsförvaltningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats