Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vallentuna kommuns idrott- och kultursatsning har uppmärksammats

Vallentuna kommuns idrott- och kultursatsning har uppmärksammats

Konferensen "Aktivitet förebygger"

Marie Ivarsson och Helena Henrikson på barn-och ungdomsförvaltningen har, på Riksförbundet Attentions initiativ, deltagit på konferensen "Aktivitet Förebygger" i Ängelholm den 23-24 april. Konferensens syfte var att öka förståelsen samt att inspirera och sammanföra människor som vill förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, NPF.

"Vallentuna kommun och Riksförbundet Attention har ett nära samarbete. Organisationen lyfter i olika sammanhang fram vår idrott- och kultursatsning som ett gott exempel på en inkluderande aktivitet för alla barn, vilket vi tycker är jätteroligt" säger Helena Henrikson.

Under konferensen presenterade även Ängelholms kommun sin satsning "Aktivitet förebygger" som i över 10 år har gett barn möjlighet till att delta i aktiviteter i samarbete med föreningslivet i kommunen. Konferensens moderator var Carolina Klüft som även arbetar för Generation Pep som startades av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel och som sprider kunskap och goda exempel om rörelse och hälsosamma matvanor. Under konferensen presenterade också Anders Raustorp, docent i sjukgymnastik med inriktning mot fysisk aktivitet från Göteborgs universitet, och Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, aktuell forskning om risker med stillasittande och inaktivitet.

Erfarenheter och kunskap från konferensen kommer att involveras i Vallentuna kommuns idrott-och kultursatsning.

"Ett utvecklingsområde är att ytterligare koppla satsningen till forskning och mätbara resultat vilket konferensen gav värdefull input till. Senare under maj månad har vi ett inbokat möte med Generation Pep. Vi kommer då att prata om hur Vallentunas satsning kan kopplas samman med deras arbete, till exempel genom förbättrade skolmåltider och det som kallas Pepskolor", säger Marie Ivarsson.

Framtidskonferens "Idrott för alla"

En annan del av samarbetet med Riksförbundet Attention är medverkan på Framtidskonferensen "Idrott för alla" som arrangerades av organisationen den 3 maj. Konferensen tog upp att många barn och unga står utanför en meningsfull fritid och att stillasittande är ett samhällsproblem. Ett syfte med konferensen var att sprida idéer och ge konkreta verktyg till aktiviteter som inkluderar alla barn.

På konferensen lanserades den film där utbildningschef Henrik Lennermark deltar. I filmen presenterar han tankar bakom Vallentunas satsning på idrott- och kultur i kommunens grundskolor.

Under framtidskonferensen deltog även Henrik i en paneldebatt som leddes av Alexandra Pascalidou. Diskussionen handlade om barns rätt till aktiv och meningsfull fritid, vad som behöver göras och vem eller vilka som är ansvariga för att fler barn ska nå upp till den rekommenderade nivån på 60 minuters rörelse varje dag.

Vallentuna uppmärksammas som ett gott exempel av Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention har skrivit en artikel om Vallentuna kommuns idrott- och kultursatsning, den kan du del av på deras webbplats. Du kan även ta del av deras film "Alla barns rätt till en meningsfull fritid" där Vallentuna kommuns utbildningschef, Henrik Lennermark, deltar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats