Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vallentuna kommuns utbildningschef slutar

Vallentuna kommuns utbildningschef slutar

Henrik Lennermark, utbildningschef och förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen, har från och med den 3 juni 2019 valt att lämna sitt uppdrag på Vallentuna kommun. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en rejäl utvecklingsresa under de senaste åren inom flera områden. Skolresultaten har förbättrats, satsningar på kultur och idrott har sjösatts, frukost serveras till alla elever i årskurs 6-9, internationella utbyten växer fram i grundskolan samt att förskolan och grundsärskolan har fått sin egen organisation.

Jonas Hård, rektor för Ormstaskolan, är från och med den 4 juni 2019 tillförordnad utbildningschef och förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen. Jonas tar över uppdraget att omfördela förvaltningens resurser med fokus på den enskilda eleven.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats