Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Vassare organisation ska ge bättre utbildning

Vassare organisation ska ge bättre utbildning

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om organisationsförändringar i syfte att stärka utbildningens kvalitet och därmed elevernas förutsättningar att nå målen i skolan. Beslutet innebär förändringar av vissa rektorsområden från den 1 juli 2021 och omfattar både grundskola och förskola.

- Vi har tydligt pekat ut förskola och skola som prioriterad verksamhet, där resultaten ska förbättras. För att lyckas behöver vi utvecklas ur flera olika perspektiv – såväl organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska som administrativa, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).

Kommunens uppdrag är att erbjuda bästa möjliga verksamhet och samtidigt säkerställa att resurserna används effektivt. För att möta dessa utmaningar inom förskola och grundskola måste man styra verksamheten med förankring i vetenskapliga perspektiv på en hållbar och framgångsrik skolorganisation samt utifrån den pedagogiska kompetens som finns inom organisationen. Läroplanerna liksom andra styrdokument behöver ligga som grund för beslut som fattas och de förutsättningar som befolkningstillväxt och demografi ger behöver vägas in. Skollokaler står för en stor del av kostnaderna och måste användas optimalt. Likaså behöver administrationen vara kostnadseffektiv.

Barn- och ungdomsnämndens beslut innebär följande:

 • Fem nya rektorsområden bildas från och med den 1 juli 2021
  • Ett rektorsområde i södra Vallentuna bestående av Haga förskola, Sjumilaskogens förskola och Katthults förskola
  • Ett rektorsområde i centrala Vallentuna bestående av Kantarellens förskola, Granåsa förskola och Ormsta förskola inklusive språkförskolan
  • Ett rektorsområde i Karby/Brottby bestående av Karby respektive Brottby förskolor samt Karbyskolan F-6
  • Ett rektorsområde i Lindholmen med Lindholmens förskolor Eken och Buketten samt Gustav Vasaskolan F-6
  • Ett rektorsområde i Kårsta bestående av Kårsta förskola och Kårsta skola F-6
 • Karbyskolans årskurser 7-9 upphör 1 juli 2021
  • Eleverna i Karbyskolan kommer efter årskurs 6 att ha Karlslundsskolan som garanterad skola för högstadietiden

- Genom att fatta långsiktiga, genomtänkta och ibland svåra beslut skapar vi bästa möjliga förutsättningar för barn och elever. Barnen är det viktigaste vi har och vi har därför full förståelse för att förändringar i skolorganisationen kan vara utmanande. Men just för att barnen är det viktigaste behöver vi fatta de beslut som gör att Vallentunas förskolor och skolor får förutsättningar att erbjuda högsta kvalitet – idag, imorgon och i framtiden, säger Johan Skog (M).

För mer information:
Johan Skog, ordförande barn- och ungdomsnämnden skolorganisation@vallentuna.se
Susanna Falk förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen skolorganisation@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats