Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Val av skola / Skolval inför läsåret 2019/20

Skolval inför läsåret 2019/2020

Du som har barn som börjar förskoleklass till hösten eller som ska börja årskurs 7 och går på Karlbergsskolan, gör skolval. Elever som redan går på en F-9-skola behöver inte göra skolval. Skolvalet inför hösten 2019 pågår mellan den 9 januari och den 11 februari 2019. 

  • Inbjudan och mer information om skolvalet skickas ut med post några dagar innan den 9 januari 2019. Länken för val av skola blir aktiv den 9 januari 2019.
  • I samband med skolvalet garanterar kommunen en skolplats åt ditt barn. Vilken den reserverade skolplatsen är, ser du när du loggar in på webbplatsen.
  • I inbjudan får du information om hur valet går till samt vilka tider skolorna har informationsmöten. För att delta i skolvalet behöver du en e-legitimation. Båda vårdnadshavarna ska göra valet.
  • Definitivt besked om vilken skola ditt barn har fått plats på får du senast den 15 mars 2019.
  • Om du vill ha fritidsplats ansöker du om det i samband med skolvalet. Fritidsplats erbjuds från och med den 1 augusti.

Ansökan till fristående skola

De fristående skolorna har egna antagningsregler, som är godkända av Skolverket.
Vill du söka till en friskola inom kommunen ansöker du direkt till friskolan. Du gör också ditt val av skola på webbplatsen Skolvalssidan, se länk nedan. 

Nyinflyttad

Är du på väg att flytta till Vallentuna och har ett barn som ska börja i förskoleklass till hösten, kontakta barn- och ungdomsförvaltningen.

Söka skola utanför Vallentuna 

Du kan välja att söka till en kommunal skola eller friskola utanför kommunen. Väljer du att söka en skola utanför kommunen måste du också göra ditt val på
webbplatsen Skolvallssidan. Detta innebär inte att ditt barn får en plats på sökt skola utan du måste själv ansöka till friskolan eller den andra kommunen. Det är den mottagande skolan som beslutar om ditt barn kan erbjudas en plats. 

Informationsmöten skolor

Bällstabergsskolan

Informationsmöte förskoleklass den 23 januari kl. 18.00-19.30

Rosendalsskolan

Informationsmöte förskoleklass den 23 januari kl. 18.00-19.30

Gustav Vasaskolan

Öppet hus den 17 januari
Skola kl. 12.00-14.00
Fritids kl. 14.00-16.30

Informationsmöte för förskoleklass den 24 januari kl. 18.00

Hjälmstaskolan

Öppet hus den 22 januari kl. 9.00-12.00

Informationsmöte för förskoleklass den 22 januari kl. 18.30

Informationsmöte för årskurs 7 den 22 januari kl. 18.30

Karlbergsskolan

Informationsmöte Vallentuna musikklasser Karlbergsskolan den 16 januari kl. 18.00-19.00

Öppet hus för förskoleklass den 23 januari kl. 9.00-11.30

Informationsmöte för förskoleklass den 7 februari kl. 18.30

Karby skola

Informationsmöte för förskoleklass den 24 januari kl. 18.00-19.30

Kårsta skola

Öppet hus den 16 januari kl. 8.30-14.30

Informationsmöte för förskoleklass den 16 januari kl. 18.00

Lovisedalsskolan

Öppet hus efter informationsmöte för förskoleklass och årskurs 7

Informationsmöte för förskoleklass den 30 januari kl. 18.30

Ormstaskolan

Öppet hus den 30 januari - 1 februari kl. 13.30-16.00

Informationsmöte för förskoleklass den 29 januari kl. 18.00-19.30

Vallentuna Internationella Montessoriskola

Öppet hus den 19 januari kl. 10.00-14.00

Informationsmöte för förskoleklass den 19 januari kl. 10.00-14.00

Vittra Vallentuna

Öppet hus den 21 januari efter informationsmötet för förskoleklass och årskurs 7

Informationsmöte för förskoleklass den 21 januari kl. 18.00

Informationsmöte för årskurs 7 den 21 januari kl. 18.00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats