250 elever besökte Framtidsdagen!

Idag var det Framtidsdag för elever i åk 9 på Vallentuna gymnasium och 250 elever deltog. 

I det kommande gymasnievalet ställs du som elev i åk 9 inför frågor som vilket program du ska välja, vad du egentligen är intresserad av och vad vill du jobba med när du en dag ska ge dig ut i arbetslivet. Framtidsdagen är därför till för att inspirera och informera om de program som finns för dig som ska börja gymnasiet. På vallentuna gymnasium finns bland annat program inom Samhällsvetenskap, Ekonomi, Naturbruk, Barn- och fritid, Lic. Personlig Tränare, Fordon- och Transport, Idrottsprofil, Bygg- och Anläggning och Försäljning- och Service.

Det var en lyckad dag med många nöjda besökande elever. Dagen innehöll flera olika valbara seminarium där eleverna var väldigt engagerade i diskussioner kring hållbarhet, utifrån deras egen vardag och vad de själva kan göra. Några elever säger:

"Spännande att få höra om de jobbmöjligheter som finns"

"Jag ska också bli entreprenör"

- Det är väldigt kul att se hur uppskattad dagen är och att den faktiskt gör stor nytta för de blivande gymnasieeleverna i sitt kommande val, säger Julia Dahlqvist. Lärare på Vallentuna gymnasium och tillsammans med Linda Viklund projektledare för Framtidsdagen.

En populär station under de valbara seminarierna var den hos Barn – och fritidsprogrammet (pedagogisk och social inriktning).

Torsten "tummen" Scott, enhetschef på Ung Fritid i Vallentuna belyste inte bara hur det är att arbete med unga , men även just varför det är viktigt. Att det är ett viktigt uppdrag med att arbeta med unga, eftersom man får tillbaka det man investerar i tidig ålder.

Under seminariet pratades det även om vilka olika karriärmöjligheter programmet kan ge och att det även ger olika möjligheter till vidare studier (socionom, lärare etc.). Torsten understryker i sin föreläsning att det finns en bild från samhället om att yrken som exempelvis fritidsledare, underskattas men att det är arbeten som kräver en utbildning precis som många andra yrken. Vem som helst kan inte arbeta med ungdomar, förskola mm.

Barn- och fritidsprogrammet har i ett par projekt samarbetat med aktörer utanför skolan för att stärka den social hållbarheten i Vallentuna. Ett exempel var när gymnasieeleverna hade ett samarbete med ungdomsgården Mega för att på ett tydligt sätt jobba med inkluderingsfrågor.

Under dagen föreläste även Gabriel Liljenström. Gabriel är bland annat författare till boken "Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor". Han beskriver sin föreläsning så här. 

-Vi har just blivit åtta miljarder människor på planeten. Vi själva väljer om vi vill se det som ett problem eller en tillgång. När vi låter reptilhjärnan styra, eller när vårt dopaminsystem tar över, då spelar det ingen roll hur rika vi är och blir - vi känner oss ändå aldrig nöjda, aldrig trygga eller tillfreds. Vi fortsätter jaga i all oändlighet - på hela planetens bekostnad. Men om vi ger oss själva en chans att vara våra bästa jag - då får vi chans att också bli de problemlösare och planetbyggare som vi faktiskt kan vara.

Missade ni denna dag är ni varmt välkomna på Öppet Hus torsdagen den 19 januari kl 18-20. Mer info kommer inom kort publiceras på vår webbsida.

Frågor från de besökande eleverna

Varför har Vallentuna gymnasium en Framtidsdag?

- Ideén är att utbildningsforskningen säger att skolan lägger för lite fokus på framtidsfrågor. Framtidsfrågor skapar engagemang och öppnar upp för kreativitet. Vallentuna gymnasiums ledord är hållbarhet, entreprenörskap och innovation som stämmer väl in med att fördjupa arbetet med framtidsfrågor och samtidigt inspirera elever till att också fundera på dessa frågor både som individer men också hur samhället kan se ut i framtiden. Framtidsdagen är till för elever på i åk 9 som snart ska välja program inför gymnasiet men också för skolans alla elever som går på gymnasiet, där en del snart är redo för arbetslivet.

Hur jobbar ni på skolan för hållbar utveckling?

- I skolans läroplan ingår perspektivet hållbar utveckling, vilket betyder att det ska finnas med som en del i kursplanen för alla program. I till exempel flera ämnesövergripande teman fångas frågor om hållbarhet upp. Samhällsprogrammets elever arbetar med ett klimatrollspel där de låtsas vara olika länders politiker som försöker förhandla fram politiska lösningar. På både samhälls- och ekonomiprogrammet arbetar eleverna varje år med ett FN-rollspel där frågor om hållbar utveckling genomsyrar arbetet. FN- rollspelet sker i samarbete med andra gymnasieskolor i Stockholmsområdet.

På exempelvis byggprogrammet läser eleverna i åk 3 en kurs som heter "Hållbart samhällsbyggande" där frågorna har ett stort fokus om hur nutida och framtida samhällen kan byggas mer hållbart.

På flera program läser eleverna kursen där de startar, driver och lägger ner företag (UF) och där kan frågor om hållbarhet absolut vara aktuella. Här kan verkligen perspektiven om hållbarhet, entreprenörskap och innovation smältas samman om de önskar detta, säger Julia Dahlqvist, lärare på Vallentuna gymnasium.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats