Betygsceremoni på gymnasiet den 5 juni 2020

Vallentuna gymnasium planerar för att genomföra en betygsceremoni klassvis för våra avgångselever fredagen den 5 juni 2020. Ceremonin kommer att genomföras tillsammans med mentorer och andra lärare och vi vill att det trots rådande omständigheter ska bli ett ljust minne för våra studenter. Varje klass kommer att hålla sin ceremoni i en egen lokal och på en egen tid. Tid och plats för respektive klass får eleverna meddelande om senare.

Arrangemanget för respektive klass kommer att vara säkert ur smittspridningssynpunkt. Lokalen är anpassad så att elever kan hålla avstånd till varandra och känna sig trygga med att komma till skolan och delta. Elever och personal som uppvisar sjukdomssymptom kan naturligtvis inte delta i ceremonin.

Ingen samling på skolgården

Det är också viktigt att vi alla hjälps åt för att inte skapa större folksamlingar, vilket innebär att eleverna inte kan bli mottagna utanför skolan av sina släktingar, vänner och bekanta. Skolgården kommer att vara avspärrad och allmänheten uppmanas att inte vistas runt skolans område.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats