Delvis fjärr-och distansundervisning 12-16 april

Efter påsklovet upphör de nationella rekommendationerna att bedriva fjärr-/distansundervisning på gymnasieskolor. Det blir i stället upp till respektive huvudman att besluta om eventuella undantag från att bedriva undervisning i skolans lokaler beroende på regionala och lokala direktiv.

Utbildningsnämnden i Vallentuna kommun har fattat beslut om att Vallentuna gymnasium tillämpar kombinerad undervisning, både när- och distansundervisning under perioden 12-16 april i syfte att minska trängsel i kollektivtrafiken. Från och med 19 april planeras undervisningen bedrivas på heltid i skolans lokaler.

Det är av stor vikt att eleverna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även utanför skoltid som en del i att minska risken för smittspridning.

Schema för respektive klass närvaro i skolan lokaler anslås i SchoolSoft.

Tack för ett bra samarbete!

Med vänliga hälsningar

Johan Klintberg
Rektor Vallentuna Gymnasium

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats