Start / Förskola och skola / Gymnasium / Gymnasieskolor i kommunen / Vallentuna gymnasium / Nyheter Vallentuna gymnasium / Fortsatt distansundervisning på Vallentuna gymnasium

Fortsatt distansundervisning på Vallentuna gymnasium

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer fortsätter Vallentuna gymnasium ha distansundervisning under perioden 8 januari 2020 till 24 januari 2021.

Du som elev följer ditt schema och har undervisning i realtid via Microsoft Teams. Du kan fortsätta följa planeringar och återkoppling på resultat i SchoolSoft som tidigare, där även närvaro registreras som vanligt.
Du som vårdnadshavare ombeds prata med ditt barn kring vikten av att upprätthålla vardagliga rutiner. Det innebär till exempel att vara förberedd i god tid innan distanslektionerna börjar. Försök i möjligaste mån anordna en bra arbetsplats i hemmet för studier.

För vissa elever kan vi göra undantag för distansundervisning och det är rektor som tar beslut i varje enskilt fall. Undantag kan göras för elever på introduktionsprogrammen, elever som avslutar sin kurs denna termin och behöver göra examinationer och praktiska moment i skolan, elever som tidigare har beviljats stödinsatser under halvdistansundervisningen och som fortsatt behöver det stödet för att följa sin utbildning terminen ut.
Elever som saknar tillgång till fungerande internet anmäler detta till skolan som då kan anvisa lokaler där elever får sitta enskilt.

Elever som av extraordinära skäl behöver skollunch anmäler detta till skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats