Fortsatt distansundervisning tom 15 jan

För vissa elever kan vi göra undantag för distansundervisning och det är jag som rektor som tar beslut i varje enskilt fall. Undantag kan göras för elever på introduktionsprogrammen, elever som avslutar sin utbildning och behöver göra examinationer och praktiska moment i skolan, elever som tidigare har beviljats stödinsatser under distansundervisningen och som fortsatt behöver det stödet för att följa sin utbildning under perioden. Eventuella undantag från distansundervisning meddelas till dig via din mentor.

Elever som saknar tillgång till fungerande wifi anmäler detta till skolan som då kan anvisa lokaler där elever får sitta enskilt.

Elever som av extraordinära skäl behöver skollunch anmäler detta till skolan.

Efter perioden fram till den 15 januari vet vi inte hur riktlinjerna kommer att se ut. Det vi har sett tidigare är att det kan komma beslut med kort varsel, som kan komma att påverka hur vi lägger upp undervisningen.

Så fort vi har mer information, uppdaterar vi den här på SchoolSoft och på vår hemsida. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare även under jullovet håller utkik efter nyheter från skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats