Framtidsdagen på Vallentuna gymnasium

Tisdagen den 20 november välkomnades kommunens elever från årskurs 9 till Vallentuna gymnasium för att prata om framtiden.

- Genom flera föreläsningar ville vi inspirera våra unga i deras framtida drömmar, mål och yrkesval samt hur de på bästa sätt kan förbereda sig. Detta i kombination med att vi vill framhålla värden och nyckelord såsom hållbarhet, entreprenörskap och att framtiden kan ta sig många vägar, säger Linda Viklund, lektor i geografi och lärare i samhällskunskap.

Bakgrund till dagen är att det inom skolforskning visat sig att framtidsfrågor ofta kommer i skymundan i undervisningen. Att unga ställs inför situationen att fundera över sin egen framtid stimulerar också förmågor som bland annat kreativitet och handlingsförmåga.

Dagen var även till för eleverna som redan går på gymnasiet men med ett annat upplägg. Eleverna i årskurs 9 lyssnade till tre valfria föreläsningar (totalt fanns det 9 stationer). Varje station var knuten till ett eller ett par gymnasieprogram som agerade värdar. Eleverna på gymnasiet fick lyssna till före detta elev och lärare på skolan, Gabriel Liljenström, och fick besök av Vallentuna kommun som pratade om Vallentuna kommun som nutida och framtida arbetsgivare. Gabriel berättade om sin personliga resa från Vallentuna gymnasium och sedan vidare ut i världen. Han har erfarenhet av politisk verksamhet, politiskt sakkunnig till fd minister, är filmregissör, driver ett eget företag inom hållbarhetsbranschen. I slutet av föreläsningen berättade han att han vill instifta ett stipendium med inriktning mot hållbarhet och Agenda 2030. Tanken är att det ska utmynna i ett årligt framtidspris som delas ut på Vallentuna gymnasium.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats