Gymnasieelever åker till Auschwitz

För sjätte året i rad åker elever i åk 3 från de högskoleförberedande programmen till Krakow i Polen där besöket i Auschwitz-Birkenau är ett av besöksmålen.

Vecka 40 åker eleverna från det samhällsvetenskapliga programmet och vecka 41 åker elever från det ekonomiska programmet. Besöket föranleds av arbete i flera kurser med bland annat fördjupningar inom frågor såsom folkmord och hur propaganda kan påverka hela samhällen. Nytt för i år är att ekonomerna också kommer besöka Ikea i Krakow och studera hur företagskultur där och hemma i Sverige liknar och skiljer sig mot varandra.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats