Start / Förskola och skola / Gymnasium / Gymnasieskolor i kommunen / Vallentuna gymnasium / Nyheter Vallentuna gymnasium / Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

Inget traditionellt studentfirande i länets kommunala gymnasieskolor

De kommunala gymnasieskolorna i Stockholms län samt Håbo kommun ställer in allt traditionellt studentfirande i form av utspring, stora samlingar på skolgården och flakåkning i skolornas regi. Det är följden av ett gemensamt beslut som utbildningscheferna i länet har fattat.

Bakgrunden är att gymnasieskolorna bedömer att ett traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning av Covid-19. Sedan den 18 mars har gymnasieskolorna haft distansundervisning i syfte att minska smittspridningen i samhället. Utöver det finns rekommendationer om att minimera sociala kontakter och förbud mot folksamlingar över 50 personer.

-Hur tråkigt det än är för årets studenter, så finns tyvärr ingen möjlighet att arrangera ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför ser vi ingen annan utväg än att ställa om studentfirandet för att fira på andra sätt än så som det brukar se ut, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör i Stockholms stad.

Det gemensamma beslutet har fattats av alla kommuner som ingår i den regionala gymnasieregionen och omfattar både kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

-Vi har ju varandras elever i regionen, därför är det viktigt med en gemensam hållning. Annars skulle det bli väldigt otydligt för både rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Om det i enlighet med nationella direktiv om att inte samla fler än 50 personer går att ordna någon alternativ form av avslutningsceremoni, till exempel digital mösspåtagning eller betygsutdelning i mindre grupper, är något som flera kommuner funderar på.

För Vallentuna gymnasiums del handlar det i så fall om att hitta lösningar som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver säkerställa att vi inte bidrar till smittspridningen i samhället, säger Susanna Falk, utbildningschef i Vallentuna kommun.

Vid frågor:
Kontakta Susanna Falk, utbildningschef i Vallentuna kommun, kontaktuppgifter finns nedan. Det går även bra att kontakta Karin Soffiantini-Yildiz, processledare för utbildningsfrågor på Storsthlm, karin.soffiantini-yildiz@storsthlm.se, 08-615 94 34.

Utbildningschef/förvaltningschef

Susanna Falk

E-post
susanna.falk@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00 (via kontaktcenter)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats