Start / Förskola och skola / Gymnasium / Gymnasieskolor i kommunen / Vallentuna gymnasium / Nyheter Vallentuna gymnasium / Temavecka om mental hälsa på Vallentuna gymnasium

Temavecka om mental hälsa på Vallentuna gymnasium

Hur mår du? En vanlig fråga att få men lika vanligt att vi av bara farten svarar att det är bra även fast det kanske inte är det. Så, hur kan vi hjälpa våra barn och unga att berätta hur de mår så vi kan hjälpa fler unga att må bättre?

Eleverna på Vallentuna gymnasium uttrycker att det finns ett stort behov av att få prata om hur de mår och vad som är något som de behöver söka stöd för. Flera elever har uttryckt att de önskar få mer föreläsningar/lektioner på ämnet psykisk hälsa. På Vallentuna gymnasium arrangeras därför varje år en temadag eller temavecka med ämnet mental hälsa. Målet med veckan i år är att väcka tankar och sprida information om vad mental hälsa och mental ohälsa är. Det handlar om att ge eleverna verktyg för att hantera sitt mående och fokus har därav legat på vad en kan göra för att må bra/bättre. Arbetet kring veckan är ett samarbete mellan kurator, skolsköterska, elevrådet och några lärarrepresentanter.

Under veckan har eleverna därför bland annat fått tillgång till information om olika stödverksamheter, flertalet elever har kommit för enskilda samtal hos skolsköterska och kurator och alla elever bjöds på en frukostsmoothie till ljudet av lugn musik för att skapa en harmonisk stämning. Vi har även satt upp peppande budskap på trappstegen i skolan där elever och lärare mötts av ord som "du är värdefull" "du är viktig" osv. Arbetet kring veckan är ett samarbete mellan kurator, skolsköterska och elevrådet samt några lärarrepresentanter.

Dekorativ bild

Temaveckans föreläsning hölls av en representant från Team Tilia, som är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Föreläsningen " Hur vet jag om det är psykisk (o)hälsa eller bara livet som gör ont?", handlade om att förklara vad psykisk hälsa och ohälsa, ångest, oro och stress är och även prata om prestation och självtvivel och hur det påverkar oss. Team Tilia pratade även om normer, ideal och om olika sätt att söka stöd på för den som är i behov.

- Elever har i uppföljande enkät bland annat uttryckt att föreläsningen var bra och lärorik och att de fick nya kunskaper som de har användning för, säger Sylvia Ranhagen, Kurator på Vallentuna gymnasium.

Eleverna får framförallt se att vi vuxna på denna skola är öppna för samtal kring hur vi mår och att vi värdesätter att vi vågar prata om och sätta ord på våra känslor. Vi bryr oss på riktigt om hur de mår, och kan hjälpa dem i sökandet kring vart de kan få stöd om det finns behov. Vi har förhoppningen om att veckan gör att det kan öppna upp för samtal mellan eleverna så att de kan prata om hur de mår även med varandra, säger Ida Sandström, Skolsköterska på Vallentuna gymnasium.

Har du eller någon du känner behov av stöd? Hör av dig till din skolsköterska, kurator eller någon annan vuxen som du litar på i din skola eller utanför skolan. Det finns hjälp att få!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats