Start / Förskola och skola / Kvalitet och utveckling / Synpunkter och klagomål förskola och skola

Synpunkter och klagomål förskola och skola

Du som har ett klagomål som gäller utbildning eller barnomsorg kan vända dig direkt till verksamheten eller huvudmannen (kommunen).

Det är viktigt att vi får kännedom om klagomål för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att utveckla våra förskolor och skolor. De är även viktiga i vårt arbete med att ta tillvara barn och elevers rättigheter.

Har du en synpunkt eller ett klagomål som rör förskolan eller skolan ska du i första hand kontakta personal i verksamheten. Om det inte räcker kan du lämna ditt klagomål via vår digitala tjänst. Ditt klagomål lämnas över till den berörda rektorn på den aktuella förskolan eller skolan.

Gör så här om du har ett klagomål mot utbildning

1. Kontakta förskolan eller skolan

Om du har ett klagomål mot utbildningen ska du vända dig direkt till den det berör. Det kan till exempel vara dina barns lärare eller personalen på förskolan eller fritidshemmet.

2. Kontakta rektor

Om du efter en tid tycker att problemet som du har framfört klagomål på har fortsatt – då kan du gå vidare och kontakta rektor.

Kontaktuppgifter till Vallentunas kommunala förskolor och skolor hittar ni här:

Förskolor och familjedaghem

Grundskolor

Gymnasium

3. Kontakta huvudman för förskolan eller skolan

Om du inte är nöjd med rektorns beslut eller om du inte kan prata direkt med personalen i verksamheten kan du istället lämna ditt klagomål direkt till huvudmannen. Huvudmannen är Vallentuna kommun.

Huvudmannen är den som har det yttersta ansvaret för förskolan eller skolan.

I Vallentuna kommun ligger ansvaret att ta emot, utreda och återkoppla om klagomål på barn- och ungdomsförvaltningen. Du lämnar ditt klagomål eller dina synpunkter via vår e-tjänst. 

Inne i e-tjänsten, under "Ärendets kategori" väljer du Förskola och skola

Till e-tjänsten för Synpunkter och klagomål

 

4. Kontakta Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med barn- och utbildningsförvaltningens beslut kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt ärende.

Du hittar och gör din anmälan till Skolinspektionen lhär:

Anmälan till Skolinspektionen

Lämna synpunkt eller klagomål på en fristående verksamhet

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten. Det gäller också om det gäller kränkande behandling eller diskriminering.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats