Start / Förskola och skola / Resor och inneboende / Skolskjuts / För dig som har skolskjuts

För dig som har skolskjuts

Här hittar du frågor och svar för dig som har beviljats skolskjuts.

Var hämtar jag mitt terminsbiljett/SL-kort?

Du kan hämta ditt SL-kort på Vallentuna kommuns kontakcenter:

Se kontaktcenters öppettider här

Du kan tidigast hämta ut ditt SL-kort från och med det datum som står på ditt beslut om skolskjuts. Du hittar ditt beslut i vårdnadshavarportalen längre ned på denna sida.

Vilket ansvar har jag som vårdnadshavare och vilket ansvar har skolan före och efter elevens skolskjuts?

Skolan har ansvar för eleverna från att de har anlänt till skolan på morgonen och tills eleverna har lämnat skolan på eftermiddagen. Rutterna för skolbuss och taxi planeras inte efter enskilda elevers scheman utan anpassas efter att det ska fungera för så många elever som möjligt. Det kan leda till väntetider för vissa elever. I väntan på skolskjuts ska eleverna kunna vara inomhus och det ska finnas en vuxen tillgänglig.

Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att barnet kan ta sig till SL-buss, skolbuss eller taxi på ett säkert sätt. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för barnet fram tills barnet kliver på en buss eller taxi på morgonen, och när barnet kliver av buss eller taxi på eftermiddagen.

Mellan vilka tider kan man åka på terminsbiljetten/SL-kortet?

SL-kortet gäller helgfri måndag-fredag kl. 04.30-19.00. För vilka datum som skolbiljetten gäller:

Besök SLs webbplats

Om du vill kan du köpa till en fritidsbiljett hos SL, som laddas på samma kort och gäller övrig tid.

Vad gör jag om jag tappar bort mitt terminsbiljett/SL-kort, eller om kortet blivit stulet?

Vallentuna kommun lämnar endast ut en biljettkod/länk samt ett SL-kort per elev. Det är en värdehandling som du mottar och ansvaret övergår till mottagaren vid överlämnandet. Det är därför viktigt att behålla papperet med biljettkoden/länken alternativt fotografera biljettkoden/länken.

När du hämtar ut en biljettkod/länk samt SL-kort från kommunen så ska du i nästa steg ladda SL-kortet med biljettkoden/länken samt registrera kortet, detta för att du ska omfattas av förlustgarantin:

Besök SLs webbplats för hantering av dina biljetter och dina kort/enheter

Om förlustgarantin på SL:s webbplats

Förlustgarantin gäller bara om kortet är laddat med biljettkoden/länken och är registrerat på Mitt SL. Det går inte att registrera kortet i efterhand för att få garantin. Det är SL som ersätter borttappade SL-kort som är registrerade på Mitt SL. Förlustgarantin omfattar inte själva kortet. Om du tappar kortet och vill ha tillbaka biljetten på ett SL-kort så behöver du skaffa kortet själv – använd ett du har sedan innan eller köp ett nytt. Har du tappat ditt kort är det SL du ska ta kontakt med.

SL-kortet funkar inte, hur gör jag?

Kontakta SL:s kundtjänst på telefon: 08-600 10 00.

Information till dig som har Taxi - Transportservice

För information vid utebliven taxi eller förseningar, kontakta Transportservice: 08-587 859 89.

Behöver du avboka din taxi kan du göra det via telefon; 08-587 859 89. Växeln är öppen vardagar 06.00-18.00 men avbokning kan ske dygnet runt. Samtal inkomna efter 18.00 spelas in på telefonsvararen som lyssnas av varje morgon.

Avbeställ taxi senast en timme före avresa annars blir kommunen debiterad för skolskjutsen. Om eleven missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin blir vårdnadshavaren ersättningsskyldig motsvarande den kostnad som kommunen betalat.

Taxin väntar upp till 5 minuter efter avtalad tid.

Begränsningar

  • Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tid eller plats för på- och avstigning. Kommunen gör sådana förändringar i undantagsfall. Vilken tid taxin hämtar och lämnar är anpassat efter vilken tid som skolan börjar och slutar.
  • Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven och avboka taxin.
  • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
  • Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, ställs transporten in. Ersättningsskjuts ordnas då inte.

Information till dig som har skolbuss - Bergkvarabuss/Traveller

För information vid utebliven skolbuss eller förseningar, kontakta Bergkvarabuss/Traveller.

Trafikledning vardagar kl. 08.00-17.00, telefon: 08-55 66 88 13.

Akuta ärenden utanför kontorstid, telefon: 076-76 29 900.
E-post: trafikledning@travellerbuss.se

Rutterna för skolbuss planeras inte efter enskilda elevers scheman utan anpassas efter att det ska fungera för så många elever som möjligt. Det kan leda till väntetider för vissa elever. I väntan på skolskjuts ska eleverna kunna vara inomhus och det ska finnas en vuxen tillgänglig.

Begränsningar

  • Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tid eller plats för på- och avstigning.
  • Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven.
  • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
  • Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, ställs transporten in. Ersättningsskjuts ordnas då inte.

Hur lämnar jag synpunkter eller rapporterar avvikelser gällande skolbuss eller taxiresor?

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller vill rapportera en avvikelse när det gäller skolskjutsen så behöver du skicka e-post till kommunens kontaktcenter:

Lämna synpunkt eller rapportera avvikelse här

I mejlet meddelar du vilken typ av avvikelse, datum, tid och resenärens namn.

Det är viktigt att synpunkten eller avvikelserapporten innehåller uppgifter så att de kan spåra händelsen för att åtgärda eventuella brister och felaktigheter. Avvikelserapporten behöver innehålla uppgift om resenären, tidpunkt för resan samt mellan vilka adresser resan har skett eller skulle ha skett.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats