Start / Fritid och kultur / Bibliotek / Nyheter och aktuellt / Vallentuna kommun får 750 000 kr för att fler ska få ta del av biblioteket!

Vallentuna kommun får 750 000 kr för att fler ska få ta del av biblioteket!

I juni kom beslutet att Kulturrådet beviljar Vallentuna kommun 750 000 kr för att möjliggöra för biblioteken att bredda verksamheten.

Målet med bidraget är att nå fler med biblioteksservice. Vallentuna är till ytan länets tredje största kommun, med en stor glesbygd. Idag är det inte samma förutsättningar för alla i kommunen att ta del av bibliotekens service och tjänster, något som det nu ska bli ändring på!

Stärkta bibliotek

Det var i april som biblioteksenheten ansökte om medel inom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek med syfte att nå fler med biblioteksservice.

- Vi har flera bra bibliotek i Vallentuna, men Vallentuna är stort! Vi behöver vara där människor är. Biblioteken är en viktig arena som bidrar till kunskap, växande, lärande och lässtimulans. Detta är en rättighet för alla, säger Marie Gustavsson, bibliotekschef.

För pengarna planerar Vallentuna bibliotek att bland annat starta upp en rörlig popup-verksamhet. Rent konkret finns planer på att leasa ett fordon för att skapa möjlighet till att besöka förskolor, äldreboenden, hembygdsdagar, idrottsevenemang, föreningsträffar, ungdomsgårdar osv.

Ungdomar och nyvuxna

Utöver detta ska en del av pengarna gå till att utveckla verksamheten för ungdomar och unga vuxna. Barn och unga är redan högt prioriterade, men i en kommun på tillväxt behöver biblioteken bli än bättre på att nå ut. Förhoppningen att utveckla ett för dem mer relevant utbud, där ungdomar själva får medverka och bidra till att biblioteken blir deras viktiga arenor. Exempel på vad pengarna kan gå till är att bjuda in talare, bloggare, författare och andra personligheter.

– För ungdomar skapar biblioteken möjlighet till möten och kreativitet i den egna kommunen. Många väljer idag att studera och umgås i andra kommuner, vi ska erbjuda något intressant och kanske utmanande för dem även i deras egen hemkommun, berättar Marie.

Nya samarbeten

Ett av fokusen i ansökan är samverkan med andra aktörer i Vallentuna. Kommunen är föreningstät, med många idrotts-, hembygds- och intresseföreningar och dessa är viktiga för att nå icke-användare och för att nå ut i hela kommunen. Bibliotekets ambition är att delta på hembygdsdagar, komplettera idrottsföreningarnas barn-och ungdomsverksamhet med lästips och inspiration, samverka i olika forum och stödja på olika sätt. Näringslivet är också viktigt och biblioteket har redan ett visst samarbete, bland annat genom den årlig näringslivsmässan. Men samarbetat kan utvecklas ytterligare, t.ex. genom besök på arbetsplatser med popup-verksamhet.

– Jag ser verkligen fram emot den här resan, just nu är jag bara så glad, och stolt! säger Marie

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats