Tentaskrivning

Distansstudenter är välkomna att skriva tentor på biblioteket i Vallentuna kulturhus, i mån av tid och plats. Du som studerar tar kontakt med biblioteket och bokar tid. 

Avgift för att skriva tenta: 
300 kr om du bor och är skriven i Vallentuna kommun.
600 kr om du inte bor eller är skriven i Vallentuna kommun.

Studenten är ansvarig för att lärosätet får information om och godkänner de villkor som råder för tentamen på biblioteket. Studenten ska förmedla bibliotekets kontaktuppgifter vidare till lärosätet. Lärosätet är välkommet att höra av sig om frågor uppstår.

Biblioteket tillhandahåller lokal och förmedlar tentan

Studenten ska kontakta biblioteket i god tid före tentatillfället för att boka studiecell aktuell dag och tid. Vid inställd tentamen ska studenten snarast meddela biblioteket avbokningen. 

Förutsättningar för tentaskrivning

  • Studenten har tillgång till enskilt, inglasat rum i biblioteket.
  • Tider för tentamen är, höst- och vårtermin, kl. 9-17 vardagar utom tisdagar då det är först från kl. 10. På helger gäller tiderna kl. 10-15.30 på lördagar och kl. 12-15.30 på söndagar. (Under sommaren gäller andra tider, andra undantag kan också förekomma, se öppettider).
  • Studenten lämnar ytterkläder, väska, dator, mobil och dylikt i ett annat rum.
  • Bibliotekets personal vaktar inte, men rör sig i lokalen.
  • Personalen tar hand om tentan när den är klar, enligt instruktioner från lärosätet.
  • Tentan ska finnas tillgänglig på biblioteket senast 48 timmar innan den ska skrivas. Tentor som ska skrivas på måndag morgon ska finnas på biblioteket senast torsdagen innan. Studenten ansvarar själv för att kontrollera att biblioteket har fått tentan i god tid.
  • Avgiften betalas vid tillfället för tentamen. Avgiften är 300 kr om du bor och är skriven i kommunen. Avgiften är 600 kr för personer som inte är skrivna i Vallentuna kommun. 

Om förutsättningarna inte motsvarar lärosätets krav på säkerhet vid tentamen får vi be dig söka en annan plats.

Viktigt

Tentan ska skickas till bibliotek@vallentuna.se , inte till kontaktpersonens e-postadress.

Kontakta biblioteket

Webb: bibliotek.vallentuna.se

Telefon: 08-587 853 50

E-post: bibliotek@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats