Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Bidrag och stöd / Bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter

Bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter

Regeringen har beslutat att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 miljoner kronor och Vallentuna kommun har möjlighet att söka om att använda 202 296 kronor enligt fördelningsnyckeln. 

– Regeringens satsning har under fyra års tid nått ut på bred front och varit mycket uppskattad. Nästan samtliga kommuner i Sverige har tagit del av pengarna, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med det statliga bidraget är stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

- Vallentuna kommun kommer att hantera bidraget som vi har gjort de senaste två somrarna. Föreningar, organisationer, företag och kommunala verksamheter kommer att kunna ansöka om att arrangera gratis sommarlovsaktiviteter, säger Annika Wegnebring föreningssamordnare på Fritidsförvaltningen.

 

Socialstyrelsens information om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Vad ska pengarna gå till?

Bidraget ska användas till att genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år bosatta i Vallentuna kommun.

Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Aktiviteterna ska stimulera både flickor och pojkars deltagande och uppmuntra till personlig utveckling för dem som deltar.

För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Direktiv för att kunna ansöka om bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

Särskilda direktiv

Sommarlovsaktiviteterna ska genomföras under perioden 13 juni- 18 augusti

I Vallentuna vill vi uppmuntra er att ansöka om sommarlovsaktiviteter som genomförs i juli månad och lov- och sommarlovsaktiviteter som säkerställer att alla, oavsett eventuell funktionsvariation kan delta.

Datum för ansökan och besked

Sista ansöknings dag är 15 april, besked meddelas den 25 april.

Sista ansökningsdag är måndagen den 15 april.

Till ansökan

Till ansökan

Erik Lundqvist

Lokal- och föreningssamordnare

Telefon: 08-587 851 73

Epost: erik.lundqvist@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats