Bidrag för lovaktiviteter

Under 2017 och 2018 har det funnits möjlighet att söka bidrag för gratis lovaktiviteter. Det har varit möjligt tack vare det statsbidrag som regeringen och riksdagen beslutat om.

I den av riksdagen beslutade budgeten 2019 från 12 december fanns inte avgiftsfria lovaktiviteter med.

Ett nytt kommunalt statsbidrag kring Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd väntas under 2019. När vi har mer information om vad det kommer att innebära så informerar vi om det på denna sida.

Angående avgiftfria sommarlovsaktiviteter så meddelar Socialstyrelsen att om riksdagen ger regeringen mandatet är det totalt 200 miljoner kronor som fördelas till kommunerna för 2019. Information om det blir av och vad det i så fall innebär kommer vi skriva här så fort vi vet mer.

Socialstyrelsens information om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Socialstyrelsens information om avgiftsfria lovaktviteter

Annika Wegnebring

Föreningssamordnare

Telefon: 08-587 851 69

Epost: annika.wegnebring@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats