Bilda förening

Här har vi samlat information som kan vara bra att ha om du vill bilda en förening. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta kommunens föreningssamordnare.

Vad krävs för att starta en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

  1. Minst tre personer
  2. Gemensamma mål/intressen
  3. En föreningsform

Det finns olika typer av föreningar, men huvudsakligen indelas de i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden är att en ideell förening inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda medlemmar. 

Vad måste vi ha bestämt för att en förening ska kunna bildas? 

För att bilda föreningen krävs att ni har ett möte där ni bestämmer er för att bilda föreningen. På mötet antar ni även föreningens stadgar och väljer en styrelse till föreningen. Förslag på dagordning och protokoll för grundande möte hittar du under rubriken "Mer information" längst ned på denna sida.

Vad är en styrelse?

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

På sidan forening.se kan du läsa med om vilka roller och funktioner styrelsen  kan ha. 

Vad är stadgar?

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Vill du läsa mer om vad som bör ingå i stadgarna och få exempel kan du läsa mer i länkarna "Om normalstadgar" under rubriken "Mer information" nedan.

Vi skulle behöva ett organisationsnummer, hur gör vi?

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer, det får ni av Skatteverket och det är gratis. Du hittar blanketter och annat på Skatteverkets hemsida. 

Föreningsregister, vad är det?

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar så ska föreningen registreras i kommunens föreningsregister. Det gör ni genom att använda vår e-tjänst eller fylla i blanketten; Registrering till föreningsregistret.

Dessa handlingar ska bifogas blanketten:

  • kopia på Skatteverkets beslut om organisationsnummer
  • kopia på föreningens stadgar
  • kopia på protokollet från ert första föreningsmöte
  • ifylld blankett "Registrering av ny förening".

Blanketten och bilagorna scannar ni och mejlar till fritid@vallentuna.se eller skickar per post till Vallentuna kommun, Fritidsförvaltningen, 186 86 Vallentuna.

Idrottsförening

Är ni en idrottsförening kan ni ansöka om registrering hos Riksidrottsförbundet, och därefter hos ert aktuella specialidrottsförbund. Mer information och tips om hur ni bildar en idrottsförening finns här.

Övriga föreningar

Är ni en annan typ av förening än idrottsförening kan det vara en god idé att kontakta ett studieförbund för hjälp och stöd.

 

 

Annika Wegnebring

Idrott- och Ungdomsstrateg

Telefon: 08-587 851 69

E-post: annika.wegnebring@vallentuna.se

Charlotta Burlin

Kultursekreterare

För frågor kring programutbud & bidrag:
Telefon: 08-587 853 30
E-post: kultur@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats