Start / Fritid och kultur / Föreningar och föreningsliv / Projekt: Föreningsservice

Projekt: Föreningsservice

Vi kan med stolthet säga att i Vallentuna finns i stort sett en förening för alla. Genom ideella eldsjälar skapas en meningsfull fritid för många och tillsammans med andra bidrar föreningslivet till ett levande Vallentuna. Variationen i föreningslivet är berikande och ständigt vidgas denna mångfald. Fritidsförvaltningen vill ha ett levande och välmående föreningsliv och möjliggöra för nya idéer och verksamhet.

I och med projektet Föreningsservice så ser vi över vårt sätt att arbeta, våra riktlinjer och bidragsnormer, våra fördelningsprinciper vid fördelsning av kommunela anläggningar och lokaler och hur vi tillsammans kan skapa en bra kommun för ett växande föreningsliv.

 

Vad är målet med projektet? 

Målet med projektet är att vi har förenklat för föreningslivet så att de än mer kan fokusera på sin verksamhet och att vi tillgänligtgjort vårt stöd för fler i och med transparens i bokning och fördelning av våra kommunala anläggningar och våra bidragsregler.

Vad innehåller projektet?

  • Att vi ser över möjligheterna för att införa ett modernare administrationssystem för hantering av föreningsregister, lokalbokning, bidragsregistrering, bidragsutbetalningar och fakturering.
  • Att vi ser över gällande fördelningsprinciper vid fördelning av lokaler och anläggningar.
  • Att vi ser över gällande bidragsregler för fritidsnämndens ekonomiska bidrag till föreningslivet.
  • Att vi kartlägger behov och önskemål av allmänt stöd till föreningslivet så som tillexempel dialog, bollplank och vägledning.

Vem berörs? 

I första hand föreningslivets ideella administratörer, i andra hand aktiva och privatpersoner i kommunen.

När är det klart?

Projektet startade våren 2018 och beräknas vara klart till våren 2020.

Vart i processen är vi nu?

Vi har från och med starten i april träffat föreningslivet för olika tematräffar och fått input om hur de ser på föreningsservice, gällande bidragsnormer och fördelningsprinciper. Även vi på fritidsförvaltningen har gått igenom och reflekterat över hur vi jobbar med föreningsservicce idag och funderingar på utveckling.

Nu kommer vi att sammanställa kartläggningen och insamlade tankar om respektive område och planerar att presentera våra utkast i februari 2019.

Annika Wegnebring

Idrott- och ungdomsstrateg

Telefon: 08-587 851 69

E-post: annika.wegnebring@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats