Välkomna till en ny termin på Kulturskolan

Höstens undervisning startar vecka 36 och vi avser återuppta och genomföra undervisningen som planerat. Efter att ha gjort en hel del stora anpassningar för gruppundervisningen under våren med bland annat distansundervisning så ser vi verkligen fram emot att träffa alla elever på plats i våra lokaler och att den här terminen blir mer normal i det avseendet.

Undervisning

Vi genomför all undervisning i våra lokaler som planerat med följande anpassningar:

  • Vi säkerställer att avstånd kan hållas mellan elever, mellan elever och lärare samt mellan oss i personalen.
  • Fortsatt informationsgivning till elever och föräldrar om fortsatt noga handhygien, att föräldrar och syskon inte ska vistas i våra lokal mer än absolut nödvändigt samt att vi kräver frisknärvaro, det vill säga vid minsta symptom ska man stanna hemma.

Program/föreställningar/konserter/utställningar

Gällande programverksamheten så kan vi genomföra vissa enkla program med få deltagande elever och en publik under 50 eller utifrån respektive lokals möjlighet. Detta betyder i praktiken att:

  • mindre program med sin ämnesgrupp eller i små ämnesövergripande samarbeten kan genomföras. Detta under förutsättning att alla de åtgärder vi vidtar vid undervisningen bibehålls, till exempel avstånd mellan elever och lärare samt publik.
  • större program med större elevgrupper som samarbetar över ämnesgränser, såsom musikal, Fröshow, Kulturskolebubbel och liknande inte kan genomföras.

Anpassningarna ovan gäller höstterminen 2020, men kan komma att uppdateras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Vi ser fram emot hösten!

//Jerker Axelsson, kulturskolechef

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats